lunes, 9 de febrero de 2015

Presentaciones Peio Aguirre y HPC@Mabi Revuelta// versión en castellano más abajo //
// english version below //
La línea de producción de la crítica Peio Aguirreren liburu aurkezpena Madrilen eta Bilbon
Ostirala, otsailaren 13a, 19etan, La Central del Reina Sofía, Madrid
Osteguna, otsailaren 19a, 19.30etan, consonni-n, Bilbo
Paper bildumako hirugarren alea, Peio Aguirrrek idatzia,  La línea de producción de la crítica, lehenengo aldiz Madrilen aurkeztuko da, José Manuel Costaeskutik. Egun batzutara Bilbon izango da aurkezpena, Miren Jaio eta  Jaime Cuencaren konpanian.
Saiakeran aztertzen da zein den kritikagintzaren produkzio-egoera, eta zein bere egitekoa, komunikagarritasuna eta eskuragarritasuna edukiaren gainetik dauden garai honetan. Galdera horiek eta beste batzuk azaleratzen ditu saiakera honek, zeinak kritikagintza kokatzen duen esparru hauen muntaketa-kateetan: merkatua, kultur eta argitaratze-industria, akademia eta hedabideak. 
Paper pentsamendu kritikorako espazio bat da. Haren helburua egun kritika egiteko dauden erak erregistratzea da, eta hala, arte-ekoizpenak gaurko gizartea galdekatzeko darabiltzan lerroak erakustea.
HPC@Mabi Revuelta. 
C’mon, baby, do the Ipsilamba with me!
18.00etan juntadizoa consonni-n (c/conde Mirasol 13, Bilbao), jasotako ia 200 posta-txartelek estalitako erakusleihoak ikusteko.
18.30etan elkartuko gara Skolastika (c/ Berastegi 1, 1º izq, dept.10, Bilbao).
S02_De HPC consonni a HCP Skolastika. Skolastika, emakumeek idatzitako literaturaren eskola bat da, non lantegi literarioak egiten diren eta literatur kritika feministaren gaineko prestakuntza ematen den. Josune Muñoz-ek bere eskolaren ateak irekiko dizkigu (etxea ere du berau, Azar Nafisiren kasuan bezala) eta ibilbide bat proposatzen digu emakumeek egindako komikien liburutegi oparoko zenbait liburukitan barrena.
S03_BitakoraAurkezpena. Behar bezalako nabigazio-liburu oro bezala, poster honetan bidaia bateko gertakari garrantzitsuak ere kontatzen dira, idazten duenaren ikuspuntutik. Argitalpen honi itxura emateko, Helena González Sáezsortzaileak Zer da Ipsilamba? galderari erantzun ematen dieten posta-txarteletako mikrokontakizun, mikropoema, marrazki eta collageen mapatze grafikoa egin du. Txartelok jasotze-hurrenkeraren arabera zenbakitu eta erregistratu dira.  La Machine Graficak diseinatua.
HPC programazio esperimental bat da, consonni-ren bulegoan bertan egiten den interbentzio bat, site specific erako lanen kateatze bat. HPC  siglak, gaztelaniaz, "Norbere Gela Partekatua” adierazten du. Omenalditxo bat Virginia Woolf idazleari.
Gogoratzen dizuegu consonni-ren argitalpen guztiak salgai daudela online, eta bidalketa doakoa dela.
-----------------------------------
Presentaciones en Madrid y Bilbao de 
La línea de producción de la crítica de Peio Aguirre
Viernes 13 de febrero, a las 19h, en La Central del Reina Sofía, Madrid
Jueves 19 de febrero, a las 19.30h, en consonni, Bilbao
El tercer libro de la Colección Paper, La línea de producción de la crítica de Peio Aguirre, será presentado por primera vez en Madrid de la mano del crítico y comisario de artes visuales y sonoras, José Manuel Costa, en conversación con el autor.
Unos días después, el jueves 19, se presentará en Bilbao con el autor en compañía de Miren Jaio y Jaime Cuenca.
¿Cuáles son las condiciones de producción de la actividad de la crítica? ¿Cuál su función en un tiempo que privilegia la comunicabilidad y la accesibilidad por encima incluso del contenido? ¿De qué modo escribir crítica de arte cuando ya no existe la distancia crítica? Éstas y otras preguntas subyacen en este ensayo que expone a la crítica dentro de la cadena de montaje del mercado, la industria cultural/editorial, la academia y los medios de comunicación. 
Paper  es un espacio de pensamiento crítico. Se propone registrar las diversas maneras de hacer crítica en la actualidad, mostrando así las líneas por las que la producción artística interroga la sociedad contemporánea. La Colección Paper forma parte de la línea editorial de la productora de arte consonni situada en Bilbao.
HPC @Mabi Revuelta. 
C’mon, baby, do the Ipsilamba with me!
S02 y S03. Viernes 13 de febrero
A las 18h quedada en consonni (c/conde Mirasol 13, Bilbao) para ver sus escaparates cubiertos por las casi 200 postales recibidas.
A las 18.30h nos citamos en una Habitación Compartida Propia llamada Skolastika (c/ Berastegi 1, 1º izq, dept.10, Bilbao).
S02_De HPC consonni a HCP Skolastika. Se trata de una escuela de literatura escrita por mujeres donde se imparten talleres literarios y se ofrece formación en crítica literaria feminista.  Josune Muñoz nos abre su escuela (que como en el caso de Azar Nafisi, es también su casa) y nos propone un recorrido por algunos volúmenes de su generosa biblioteca de cómic femenino.
S03_ Bitácora. Presentación. La creadora Helena González Sáez realiza un mapeado gráfico en formato de póster, a partir de los microrrelatos, micropoemas, dibujos y collages contenidos en las postales con la pregunta ¿Qué es para ti Ipsilamba?. Cada una de ellas numeradas y registradas por orden de recepción. Como en todo cuaderno marinero que se precie, en este póster también se narran los acontecimientos importantes de un viaje desde el punto de vista de la persona que lo escribe. Diseñado por La Machine Grafica.
HPC es una programación experimento de intervención en la oficina de consonni, un site specific encadenado. HPC responde a "Habitación propia compartida". Un guiño a Virginia Woolf.
Os recordamos que todas las publicaciones de consonni están a la  venta on line con envíos gratuitos. 
-----------------------------------
Presentation of La línea de producción de la crítica of Peio Aguirre in Madrid and Bilbao
Friday 13 February, at 7pm, in La Central del Reina Sofía, Madrid
Thrusday 19 February, at 7.30pm, in consonni, Bilbao
The third Paper, La línea de producción de la crítica of Peio Aguirre, will be presented first time in Madrid by the hand of José Manuel Costa in conversation with the author. Few days later it will be presented in Bilbao in company of Miren Jaio and Jaime Cuenca.
What are the conditions of production of critical activity? And its function, in times that actually place communicability and accessibility over and above content? How is art criticism written when there is no longer any critical distance? These and other questions are underlying themes in this essay that exposes the cultural/editorial industry, the academy and communications media within the market’s assembly line.
Paper is a space for critical thought. The diverse methods of modern criticism are to be explored, thus exposing the directions taken by artistic production in questioning contemporary society.
HPC @Mabi Revuelta. 
C’mon, baby, do the Ipsilamba with me!
S02 and S03. Friday 13 February,
At 6pm, invitation to consonni (c/conde Mirasol 13, Bilbao)  to see their display windows covered by the almost 200 postcards received.
At 6.30pm we’ll be meeting up in a Shared Room of One’s Own called Skolastika(c/ Berastegi 1, 1º izq, dept.10, Bilbao).
S02_From HPC consonni to HCP Skolastika.  This is a school of literature written by women where literary workshops are run and training in feminist literary criticism is offered.  Josune Muñoz opens up her school to us (and, as in the case of Azar Nafisi, it is also her house) and suggests an excursion through some volumes of her generous library of women’s comic books.
S03_Log. Presentation. In this poster too, just like in any seafarers’ logbook worth its salt, important events in a voyage are recounted from the viewpoint of the person writing the narrative. To give shape to this publication, creative artist Helena González Sáez has produced a graphic mapping in poster format of the micro-stories, micro-poems, drawings and collages that answered the question What is Ipsilamba? contained in the postcards, each with its own number and registered according to date of receipt. Designed by La Machine Grafica.
HPC is an experimental programme for intervening in consonni’s office, in a site-specific chain. HPC stands for "Shared room of one’s own". A tip of the cap to Virginia Woolf.
We remind you that all the consonni publications are on sale online subject to free delivery.

No hay comentarios:

Publicar un comentario


BLANCA ORAA MOYUA